Alles over bloedvaten

DRAAG ZORG VOOR JE (SLAG)ADERS!

Wist je dat…

  • Slagaders of arteriën zuurstof en voedingsstoffen transporteren naar de organen. 
  • Aders of venen koolstofdioxide en afvalstoffen terug wegvoeren.
  • Haarvaten zijn de verbinding tussen slagaders en aders waarin de uitwisseling van stoffen, zuurstof en koolstofdioxide met de organen plaatsvindt.

In totaal hebben we een equivalent van maar liefst 100.000 km bloedvaten met 5 tot 6 liter bloed.
Het gezond houden van deze bloedvaten is essentieel voor een gezond hart en een goede bloeddruk.


1. Draag zorg voor je SLAGADERS!

In de slagaders is er grote druk en met iedere hartslag wordt het bloed verder gestuwd. Arteriën hebben dikke elastische wanden om deze druk op te vangen en hebben in principe gladde wanden zodat het bloed gemakkelijk kan stromen. Naarmate men ouder wordt, worden slagaders dikker en harder. Dit proces kunnen we vermijden door eenvoudige tips toe te passen…

Beter voorkomen dan genezen:

Eet gezond en
gevarieerd

De kans op hart- en vaatziekten wordt verkleind door een gezond eetpatroon. Geef de voorkeur aan plantaardige voeding zoals fruit, groenten, peulvruchten, volle granen. Dit kan je aanvullen met zuivelproducten, noten en vis. Probeer meer vezels op het menu te zetten. En beperk zout, suiker, alcohol en verzadigde vetten. Concreet? Verminder de consumptie van (rood) vlees, boter, sauzen, snoep, koekjes en andere ultrabewerkte producten. Baseer je op de voedingsdriehoek.

Beweeg elke dag
en beperk het
stilzitten

Minimum 30 minuten dagelijks bewegen beschermt je hart en slagaders. Concreet? Streef naar ten minste 150 minuten per week matige intensieve inspanningen of minstens 75 minuten hoog intensieve bewegingen (1 minuut intensief bewegen telt immers dubbel). Een combinatie van beiden kan uiteraard ook. Baseer je op de tips van de bewegingsdriehoek.

Streef naar een
gezond lichaams-
gewicht en
buikomtrek

Obesitas brengt immers ernstige lichamelijke en psychologische gevolgen met zich mee op korte en langere termijn zoals een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, slaapproblemen, depressie,… Zelfs bij een licht gewichtsverlies van 5 tot 10% ziet men voordelen voor de gezondheid (bv. verlaagde bloeddruk)

Streef naar een BMI (Body Mass Index) dat minder dan 25 kg/m2 bedraagt.
Je BMI kan je berekenen aan de hand van volgende formule: Gewicht (kilo)/ (lengte m x lengte m)
Voorbeeld: een man met een gewicht van 85kg en een lengte van 1m90 heeft volgende BMI: 85/(1,9x1,9) = 23,5

Normaal BMI: 20-25
Overgewicht: 25-30
Obesitas: >30

Streef naar een buikomtrek minder dan 94 cm (man) of minder dan 80 cm (vrouw).

Buikomtrek man: 94-99cm (normaal), >100 (te hoog)
Buikomtrek vrouw: 80-89cm (normaal), >90 (te hoog)

Rook niet

Roken verhoogt het risico op bloedklonters, vernauwt op termijn de slagaders en kan schade aanbrengen aan de bloedvaten.
Het directe effect van roken is een verhoging van de bloeddruk en de hartfrequentie. Het roken zorgt voor fysieke stress.

Bereken je risico-
profiel (bij de arts)

Raadpleeg een arts om via een algoritme jouw risicoprofiel objectief in te schatten. Dit is uiteraard een schatting op basis van verschillende vragen en meetresultaten.
De arts schat dan het risico in om binnen de 10 jaar te overlijden aan een hart - en vaatziekte.

2. Draag zorg voor je ADERS!

Aders zijn minder dik en hebben een grotere diameter. Het bloed stroomt in de venen ook rustiger: er is immers minder druk aanwezig.
Venen hebben vaak kleppen die ervoor zorgen dat het bloed niet de verkeerde kant op stroomt, het stroomt dus tegen de zwaartekracht in.

Naast bovenstaande tips om je slagaders gezond te houden, gelden er nog enkele specifieke tips die ervoor zorgen je aders gezond te houden:

  • Drink voldoende water
  • Vermijd langdurig stilstaat of stilzitten
  • Masseer je benen regelmatig en neem eens een douche met koud water
  • Draag steunkousen bij zware en gezwollen benen