Voor wie?

Hoe gezond zijn je slagaders?

Hoe kan je weten dat je slagaders gezond zijn want in eerste instantie heb je geen symptomen? Je start daarom best met een risicoprofiel vast te leggen.
Er zijn risicofactoren waaraan je niets kan doen zoals leeftijd, geslacht, persoonlijke of familiale voorgeschiedenis. Maar op andere factoren heb je gelukkig wel veel vat. Voldoende bewegen en een gezond voedingspatroon vormen het basisgeheim van gezonde slagaders. Meten is weten, dus het is eveneens belangrijk om je bloeddruk, je cholesterolwaarde en je bloedsuikerspiegel te kennen. Focus niet te veel op een bepaalde waarde want eenzelfde waarde kan voor de ene persoon hoog zijn en voor de andere niet. Alles hangt af van andere risicofactoren en het samenspel daartussen. Raadpleeg een arts om via een algoritme jouw risicoprofiel objectief in te schatten.

Ontdek hier de risicofactoren:

Het berekenen van je cardiovasculair risico is voor mannen en vrouwen verschillend. Het risico op een cardiovasculaire ziekte ligt bij mannen hoger dan vrouwen op jongere leeftijd. Vrouwen blijven tot de menopauze gespaard door het beschermend effect van oestrogeen. Met ouder worden neemt de kans zowel bij vrouwen als bij mannen aanzienlijk toe. Globaal gezien treedt een hartinfarct gemiddeld tien jaar later op bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen overlijden echter vaker aan een hartinfarct of hersentrombose dan mannen. Dus na de menopauze en rekening houdend met langere levensverwachting bij vrouwen lopen vrouwen in het algemeen evenveel risico als mannen om een cardiovasculaire ziekte te krijgen.

Stoppen met roken heeft altijd zin: het verkleint meteen de risico’s op cardiovasculaire ziektes.

Het risico op een cardiovasculaire ziekte stijgt met de leeftijd. Vanaf 65 jaar begint het risico nog sneller te stijgen.

Het feit dat een verwante in eerste graad cardiovasculaire aandoeningen heeft (gehad), doet jouw risico automatisch stijgen.

Er zijn verschillende soorten cholesterol. De lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) vervoert de cholesterol door het lichaam, wat een ophoping kan veroorzaken in de bloedvaten.
Er wordt gestreefd naar een waarde van LDL cholesterol lager dan 115 mg/dl in het bloed voor iemand met gering tot matig cardiovasculair risico. Voor iemand met een hoog cardiovasculair risico streeft men naar LDL gehalte in het bloed lager dan 100 mg/dl. Voor een hartpatiënt streeft men naar een LDL waarde lager dan 70 mg/dl. Als je deze waarden niet kent, kan je een bloedanalyse bij de arts aanvragen.

Een te hoge cholesterol komt niet uitsluitend door voeding (veel verzadigd vet op het menu). Werk tijdig die overtollige kilo’s weg! Een hoge cholesterol is ook genetisch bepaald. In sommige gevallen is er zelfs een genetische afwijking: familiale hypercholesterolemie. Hiervoor is een behandeling en regelmatige controle noodzakelijk.

Je kan dagelijks je bloeddruk opvolgen en meten want herhaaldelijke metingen zijn nodig om diagnose van hoge bloeddruk te bevestigen. Streefwaarden zijn afhankelijk van persoon tot persoon. Probeer een gemiddelde te verkrijgen van 120/80 mm Hg. De systolische of bovendruk (120) is de druk van het bloed als het hart samentrekt. De diastolische of onderdruk (80) is de druk van het bloed in de slagaders als het hart zich ontspant tussen twee hartslagen. Van hoge bloeddruk of hypertensie is er sprake als de waarden boven 140/90 mm Hg zijn.

Overgewicht, roken, een hoge zoutconsumptie en overmatig alcoholgebruik zijn nefast voor je bloeddruk. Voldoende bewegen kan je helpen om je bloeddruk onder controle te houden.

Antwoord: Als je deze waarde niet kent, kan je een bloedanalyse bij de arts aanvragen.
Streefwaarde van nuchtere glycemie is minder dan 100 mg/dl.
Overgewicht kan je bloedsuikerspiegel negatief beïnvloeden.

Hoe gezond zijn je aders?

Hoe kan je weten dat je aders gezond zijn?
Er zijn risicofactoren waaraan je niets kan doen zoals leeftijd, geslacht, persoonlijke of familiale voorgeschiedenis. Maar op andere factoren heb je gelukkig wel veel vat. Voldoende bewegen en een gezond voedingspatroon vormen het basisgeheim van gezonde aders. Spataders, vermoeide en gezwollen benen kunnen symptomen zijn van minder goed functionerende aders.

Overgewicht doet de kans op spataders en vermoeide benen toenemen.

Antwoord: De kans op veneuze insufficiëntie neemt toe met de leeftijd.

Vrouwen hebben meer last van veneuze insufficiëntie dan mannen door een andere structuur van het bindweefsel en door oestrogeen. Hoe meer zwangerschappen, hoe hoger de kans. Onder invloed van hormonen zetten de aders immers uit. Tot de risicogroepen horen vrouwen vanaf 40 jaar en mannen vanaf 70 jaar.

Er is zeker een genetische factor belangrijk in het ontstaan van veneuze insufficiëntie.

Door dagelijks te bewegen zoals fietsen, zwemmen en wandelen voorkom je veneus lijden. Door rondjes te draaien met je voet of de voet op en neer bewegen stimuleer je ook de bloedcirculatie. Voldoende bewegen zorgt ook voor minder kans op overgewicht: extra kilo’s verhinderen de terugstroom van het bloed naar het hart.

Als je lang moet zitten of staan, kan dit bevorderend zijn voor het ontstaan van veneuze insufficiëntie.

Roken verhoogt het risico op veneuze insufficiëntie.

Klachten ten gevolge van veneuze insufficiëntie verergeren in de loop van de dag en nemen ook toe met lang stilstaan of stilzitten. Ze nemen af na wandelen of fietsen of bij het omhoog leggen van de benen. Als je klachten hebt, neem je best contact op met je arts.